Programele de formare ForEdu

(311 ore – 90 credite profesionale transferabile)

 

ForEdu 1: TIC – e-Educaţie (90 ore, 30 CPT)

Discipline:

– Aplicaţii informatice pentru utilizatorul Mileniului III

– Tehnologii multimedia în mediul educaţional

– Integrarea aplicaţiilor Web 2.0 în educaţia modernă
ForEdu 2: Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe (89 ore, 25 CPT)

Discipline:

– Managementul calităţii în educaţie

– Pedagogia centrată pe competenţe

– Managementul curriculumului

– Curriculum şi proces de învăţământ – abordare calitativă
ForEdu 3: Managementul clasei de elevi  (72 ore, 20 CPT)

Discipline:

– Managementul situaţiilor de criză educaţională

– Consiliere psihopedagogică

– Strategii de dezvoltare a inteligenţei socio-emoţionale

– Psihopedagogia vârstelor şcolare

 

Foredu 4: Pedagogie interactivă (60 ore, 15 CPT)

Discipline:

– Metode şi tehnici interactive de predare-învăţare

– Comunicare educaţională

– Stiluri de predare – stiluri de învăţare

Data : 25 martie 2014

 

Anunţ de presă

 

privind finalizarea proiectului ForEdu

– „Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai  schimbărilor în educaţie din judeţele  Dâmboviţa şi Buzău”

POSDRU/87/1.3/S/62624.

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Buzău, Universitatea Valahia Târgovişte anunţă încheierea proiectului ForEdu – „Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai  schimbărilor în educaţie din judeţele  Dâmboviţa şi Buzău” –  POSDRU/87/1.3/S/62624.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Obiectivul general a constat în formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar, în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii procesului educaţional.

În cadrul proiectului au fost atinse următoarele rezultate:

– au fost acreditate 4 programe de formare (ForEdu 1 – Formarea Competenţelor TIC de tip ECDL, ForEdu 2 – Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe, ForEdu 3 – Managementul clasei – gestionarea situaţiilor de criză, ForEdu 4 – Metode interactive de predare-învăţare);

– au fost formate 2600 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar (nivel preprimar, primar, secundar inferior şi secundar superior) din judeţele Dâmboviţa şi Buzău;

– a fost realizat un raport final privind calitatea programului de formare continuă;

– au fost dotate 3 laboratoare de informatică cu câte 25 de computere (în cadrul CCD Dâmbovița, CCD Buzău, Universitatea Valahia Târgoviște);

– au fost desfăşurate schimburi de bune practici.

Conferinţele finale se vor desfăşura astfel: în data de 27.03.2014, ora 12.00, la sediul CCD Buzău şi în data de 28.03.2014, ora 10.00, la sediul ISJ Dâmboviţa.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Persoana contact:  Prof. Ovidiu Băsceanu – Manager proiect

Adresa: Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte, Dâmboviţa

Tel: 0245 211 891 ,  Fax:0245-613723

Adresa  electronică: http://isj-db.ro/

www.foredu.ro

Email:  isjdb@isj-db.ro

În vederea finalizării programului de formare ForEdu, vă rugăm să parcurgeți etapele menționate mai jos!
Verificați documentul centralizator aferent seriei de formare din care ați făcut parte!
a) Dacă este menționat Finalizat, atunci nu trebuie să mai postați teme sau să vă prezentați la evaluarea finală.
b) Dacă este menționat Nefinalizat, atunci verificați situația la fiecare modul și acționați conform pașilor care sunt prezentați în continuare.
– Este posibil să fie specificat Absent EF (Absent evaluare finală), ceea ce presupune ca, în ziua evaluării finale, să vă prezentați personal pentru finalizarea situației.
– Dacă sunt specificate numele disciplinelor neevaluate, va trebui ca, în termenele stabilite, să procedați astfel:
1. Începând de sâmbătă, 22.02.2014, puteți posta, pe platformă, tema pentru fiecare disciplină care este neevaluată. Tema se va posta DOAR ÎN LOCAȚIILE DENUMITE EVALUARE_RESTANTE_MARTIE_2014_Numele disciplinei. Persoanele care postează teme în alte locații decât cele indicate, nu vor putea fi evaluate.
Exemplu: Constat că sunt neevaluat la PCC. Caut pe platformă, locația denumită Evaluare_Restanțe_Martie_2014_PCC. Încarc tema aferentă disciplinei, după ce am denumit documentul care conține tema, astfel: Tema_PCC_Seria (precizez numărul seriei de formare1/2/3)_Grupa (precizez numărul grupei din care am făcut parte)_Numele și prenumele cursantului. Astfel, dacă mă numesc Popa Ion și am fost în grupa 57, la seria 2, documentul se va numi: Tema_PCC_Seria2_Grupa57_Popa_Ion.
2. Asigurați-vă că formatorul a acordat calificativ pentru tema postată! Calificativul trebuie să se regăsească, obligatoriu, pe platformă.
3. Dacă aveți calificativ la fiecare disciplină din modul, atunci vă puteți prezenta la evaluarea finală.
Temele pentru disciplinele neevaluate pot fi postate până joi, 27.02.2014, ora 12,00. După acest termen, NU MAI POT FI ÎNCĂRCATE TEME PE PLATFORMĂ.

LISTA DISCIPLINELOR AFERENTE FIECĂRUI MODUL:
ForEdu 1
– AI – Aplicații informatice pentru utilizatorul Mileniului III
– TM – Tehnologii multimedia în mediul educațional
– Web – Integrarea aplicațiilor Web 2.0 în educația modernă

ForEdu 2
– MCE – Managementul calității în educație
– PCC – Pedagogia centrată pe competențe
– MC – Managementul curriculum-ului
– CPIAC – Curriculum și proces de învățământ – abordare calitativă

ForEdu 3
– MSCE – Managementul situațiilor de criză educațională
– CP – Consiliere psihopedagogică
– SDISE – Strategii de dezvoltare a inteligenței socio-emoționale
– PVS – Psihologia vârstelor școlare

ForEdu 4
– MTIPI – Metode și tehnici interactive de predare-învățare
– CE – Comunicare educațională
– SPSI – Stiluri de predare – stiluri de învățare

Sâmbătă, 11.01.2014, ora 9,00, la Școala “Tudor Vladimirescu” din Târgoviște, are loc EVALUAREA cursanților, la ULTIMUL MODUL PARCURS (în perioada noiembrie – decembrie 2013).
Evaluarea constă în prezentarea, la alegere, a unei piese din portofoliul realizat la acest modul. Toți cursanții vor avea portofoliul în format electronic (pe CD), care se va preda în ziua evaluării.
Programarea grupelor pe intervale orare este următoarea:
– Evaluarea cursantilor de le grupele cu nr. impar, din Seria 3, va incepe la ora 9,00.

– Evaluarea cursantilor de la grupele cu nr. par, din Seria 3, va incepe la ora 11,00.
Evaluarea modulelor restante (pentru cursanții de la seriile I, a II-a și a III-a) se va derula in ziua de 25.01.2014 sau în ziua de 11.01.2014.
Evaluarea restanțierilor din ziua de 11.01.2014 este programată la ora 11,00.

Vă dorim succes!
Echipa ForEdu

În atenția cursanților de la Seria a III-a ForEdu, judeţul Dâmboviţa

Sâmbătă, 11.01.2014, ora 9,00, la Școala “Tudor Vladimirescu” din Târgoviște, are loc EVALUAREA cursanților,  la ULTIMUL MODUL PARCURS (în perioada noiembrie – decembrie 2013).

Evaluarea constă în prezentarea, la alegere, a unei piese din portofoliul realizat la acest modul. Toți cursanții vor avea portofoliul în format electronic (pe CD), care se va preda în ziua evaluării.

Programarea grupelor pe intervale orare este următoarea:

  • Evaluarea cursantilor de le grupele cu nr. impar, din Seria 3, va incepe la ora 9,00.
  • Evaluarea cursantilor de la grupele cu nr. par, din Seria 3, va incepe la ora 11,00.

Evaluarea modulelor restante (pentru cursanții de la seriile I, a II-a și a III-a) se va derula  in ziua de 25.01.2014 sau în ziua de 11.01.2014.

Evaluarea restanțierilor din ziua de 11.01.2014 este programată la ora 11,00.

 

Vă dorim succes!

Echipa ForEdu

Informaţii importante pentru cursanţii ForEdu din judeţul Dâmboviţa

 
Evaluarea cursanţilor se va derula astfel:
-          11.01.2014 – evaluarea cursanţilor din seria 3, iteraţia 4 şi a restanţierilor din toate cele 3 serii de formare;
-          25.01.2014 – evaluarea cursanţilor restanţieri din toate cele 3 serii de formare.
Cursanţii restanţieri pe disciplină vor încărca temele aferente disciplinei/ disciplinelor, în locaţia special creată pe platformă pentru restanţieri, la fiecare modul. Perioada aferentă acestei activităţi este 10.12.2013 – 08.01.2014.
Toţi cursanţii care încarcă teme restante sunt rugaţi să se asigure că primesc calificativ la disciplina respectivă!
 
Vă dorim succes!
Echipa ForEdu

În atenţia cursanţilor din judeţul Buzău

 

Programul pentru evaluarea din zilele de 7-8 decembrie este următorul:

 

Sâmbătă, 7 decembrie 2013:                              

- ora 10,00Seria 2/Iteraţia 4, Foredu1 – grupele 61,63; Foredu2 – grupele 65,67; Foredu3 – grupele 69,71; Foredu4 – grupele 57, 59.

- ora 11,00Seria 2/Iteraţia 4, Foredu1 – grupele 62,64; Foredu2 – grupele 66,68; Foredu3 – grupele 70,72; Foredu4 – grupele 58, 60.

- ora 12,00Seria 3/Iteraţia 1, Foredu1 – grupele 91,93; Foredu2 – grupele 95,97; Foredu3 – grupele 99,101; Foredu4 – grupele 103, 105.

- ora 13,00Seria 3/Iteraţia 1, Foredu1 – grupele 90,92; Foredu2 – grupele 94,96; Foredu3 – grupele 98,100; Foredu4 – grupele 102, 104.

- ora 14,00Restanţieri, Seria 1/toate iteraţiile, Seria 2/Iteraţiile 1,2 si 3;

 

Duminică, 8 decembrie 2013:

- ora 10,00Seria 3/Iteraţia 2, Foredu1 – grupele 103,105; Foredu2 – grupele 91,93; Foredu3 – grupele 95,97; Foredu4 – grupele 99, 101.

- ora 11,00Seria 3/Iteraţia 2, Foredu1 – grupele 102,104; Foredu2 – grupele 90,92; Foredu3 – grupele 94,96; Foredu4 – grupele 98, 100.

 

Pentru detalii privind locaţiile vă rugăm să consultaţi site-ul CCD Buzău.

 

Vă dorim succes!

Echipa ForEdu

Evaluarea cursantilor se va desfasura la Scoala “Paul Banica” Targoviste, in ziua de 24.11.2013. 
Programarea cursantilor este urmatoarea:
Seria 1 – ora 9,00
Seria 2 – ora 10,00
Seria 3 – ora 11,00
Va dorim succes!
Echipa ForEdu
In atentia cursantilor care au programata evaluarea in zilele de 23 si 24.11.2013
In vederea participarii la evaluarea finala, toti cursantii sunt rugati sa-si verifice existenta calificativului pe platforma, la fiecare disciplina. In caz contrar, contactati de urgenta asistentul formator al disciplinei respective!
Va dorim succes,
Echipa ForEdu